Home


PProperties, Eiendomme, Rietfontein, Pretoria

"Maak 'n Verskil"

"We are the Difference"

Verkoop en Verhuring van Privaat Eiendom

Sales and Letting of Private Property

Eiendomme, Properties, Moot, Pretoria
------------------------------------------------------------
Sales


Moot : Rietfontein, Villieria, Wonderboom- South, Waverley, Queenswood, Colbyn, Kilnerpark, Rietondale, Riviera
Gezina, CapitalPark, LesMarais, Elofsdal, Mayville, Parktown Estates, Roseville
Moot- Wes : MntnView,Suiderberg,Daspoort,Hermanstad, PtaGardens,Claremont,Booysens,Andeon
Noord-Oos : Annlin,Wonderboom,Sinoville,Magalieskruin,Montana
Pta-Noord : Pta Noord,Florauna,Tileba,NinaPark,TheresaPark
Ander areas

Huise /Houses
Woonstelle /Flats Highrise
Duplexes
Simplexes
Duette
Vacand land stands
Developments


------------------------------------------------------------
Letting

Moot : Rietfontein, Villieria, Wonderboom- South, Waverley, Queenswood, Colbyn, Kilnerpark, Rietondale, Riviera
Gezina, CapitalPark, LesMarais, Elofsdal, Mayville, Parktown Estates, Roseville
Moot- Wes : MntnView,Suiderberg,Daspoort,Hermanstad, PtaGardens,Claremont,Booysens,Andeon
Noord-Oos : Annlin,Wonderboom,Sinoville,Magalieskruin,Montana
Pta-Noord : Pta Noord,Florauna,Tileba,NinaPark,TheresaPark
Ander areas

Huise /Houses
Woonstelle /Flats Highrise
Duplexes
Simplexes
Duette
Vacand land stands
Developments
------------------------------------------------------------
About us

------------------------------------------------------------
Wanted

Wil U 'n huis of Woonstel Verkoop of Verhuur?
Would you like to sell or Rent Out a House or Flat?

Kontak ons AANLYN - Contact Us ON LINE


Vul besonderhede in hieronder / Fill in details below
Vul enige kommentaar in hieronder:

Enter your comments in the space provided below:
Hoe kan ons met u in aanraking kom:

Tell us how to get in touch with you:

Tik 'Geen' indien nie van toepassing hieronder

Type 'None' if not applicable below

-----------------------------------------------------------
Map

-----------------------------------------------------------
Contact Us

Koop of verkoop / Huur of Verhuur Kontak die gene wat vanaf 1971 in die Moot woon Ons praat jou taal
Kontak P.properties/Ppropletting vir Profesionel hulp of selfs net raad insake jou vaste belegging

Prepaidmeters is nog hulp wat ons jou kan bied ,Geregistreerde Vendor/Tshwane prepaid online

Kontak ons vir U volgende huis of woonstel...

Contact Us for your next home or flat...


U Agent - Marius Prinsloo
Crots str. 875, Rietfontein, 0084
Fax: 086 545 3310
Tel: (012) 331 4485
Marius Prinsloo 082 37 27 907
marius@pproperties.co.za
PRINS PROPERTY LETTING AND MANAGEMENT CC 2011/034557/23

U Agent - Sandra Prinsloo
Crots str. 875, Rietfontein, 0084
Fax: 086 545 3310
Tel: (012) 331 4485
Sandra Prinsloo 082 378 9134
sandra@ppropletting.co.za / pprop@telkomsa.net
PRINS PROPERTY LETTING AND MANAGEMENT CC 2011/034557/23

 


 
© P. Properties / P. Eiendomme. All rights reserved.